EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivaid ja õppinud üliõpilasi ühendav vabatahtlik organisatsioon, mis on tegutsenud alates 18. novembrist 1992. EPSÜ peamiseks ülesandeks on ühendada oma liikmed ja huvilised toetavaks perekonnaks, kus on soodne keskkond arenemiseks. See tähendab näiteks meeskonnas töötamist, ürituste korraldamist, meeskonna juhtimist, projektide elluviimist, koolitustel osalemist ja palju muud. Kogu teekonna juurde kuulub toetus, mõistmine ja abistamine. 

 

EPSÜ eesmärkideks on:

– ühendada Eesti kõrgkoolides õppivaid või õppinud psühholoogia eriala üliõpilasi;

psühholoogia õppimisvõimaluste parandamine Eestis;

EPSÜ liikmete huvide eest seismine;

kontaktide loomine sarnaste ühingutega Eestis ja mujal maailmas.

 

EPSÜ struktuur

EPSÜ perekonda kuulub juhatus, liikmed, hallpead, revisjonikomisjon, ning meie kõrval on ka mõningad pealtvaatajad. Liikmete ja Hallpeade kohta saad lugeda SIIT.

 

Üldkoosolek ja juhatus:

Üldkoosolek, hüüdnimega Suur Käraja, toimub traditsiooniliselt kord aastas Kevadkooli raames. Sinna on oodatud kõik liikmed. Üldkoosolekul valitakse organisatsioonile uus juhatus.

EPSÜ juhatusse kuulub viis liiget: Pea, Teopea, Europea, Sulepea ja Rahapea. Kõik juhatuse liikmed vastutavad erineva valdkonna eest, töötades siiski organisatsiooni juhtiva meeskonnana.

EPSÜ Põhikiri ja Kodukord on vastuvõetud 28.08.2016.

 

Revisjonikomisjon: 
Revisjonikomisjon on ühe- kuni kolmeliikmeline ning selle liikmed ei või kuuluda EPSÜ juhatusse ning revisjonikomisjon valitakse Suurel Kärajal kord aastas.
Revisjonikomisjoni ülesandeks on:  EPSÜ majandusaasta aruande heakskiitmine koostöös juhatusega, üldise tegevuse ja selle eesmärgipärasuse kontroll ning anda EPSÜ ja selle juhatuse tegevuse kohta tagasisidet.
2016/2017 revisjonikomisjoni kuulub Helena Eidast, Liisa Koppel ja Arno Värv.

 

Infovahetus

EPSÜ vahendab informatsiooni oma liikmetele Facebooki grupi, Facebooki lehekülje. Google Drive ja e-postilisti kaudu.  Meie e-postilistiga saad liituda SIIN.