Kevadkool on iga-aastane üritus, mille traditsioonid on sama vanad kui EPSÜ. Üritus leiab aset igal kevadel, sihtgrupiks psühholoogiahuvilised ja -tudengid Tartust, Tallinnast ja mujalt (näiteks kolleegid Soomest). Kahe päeva jooksul on osalejatel võimalus vabas õhkkonnas loenguid kuulata, teadmisi vahetada, sõprussidemeid sõlmida ning psühholoogide kultuuri ja kogukonnatunnetust tugevdada. Kevadkool kulmineerub uue juhatuse valimisega, tagades seeläbi EPSÜ jätkusuutlikkuse.

Iga Kevadkooli jaoks valib juhatus liikmete ideid arvestades teema, mis haakub psühholoogia ning teadusega üldiselt. Eelnevatel aastatel on käsitletud teemasid nagu “Teadus vs. pseudoteadus”, “Efektiivne inimene” jpt. Vastavalt teemale kutsutakse Eestist ning ka välismaalt kõnelema inimesi, kes jagavad kuulajatega oma teadmisi ja kogemusi, avardades tudengite maailmapilti ning huvi. Loengud sütitavad elavaid arutelusid, mis jätkuvad sageli ka lektorite endi osalusel, sest kõik kõnelejad on lahkelt oodatud ka ülejäänud üritusest osa võtma. Loengud ja arutelud moodustavad ajaliselt suurima osa Kevadkooli sisust ning on oluline, et EPSÜ saaks igal aastal parimatest parimaid kõnelema kutsuda. Edukas ja informatiivne loeng võib inspireerida uusi uurimisprojekte, edendades seega psühholoogia ja üldisemalt teaduse arengut Eestis.

Lisaks aitab kahe ülikooli tudengite vaheline lõimumine kaasa ühtse ja tugeva identiteedi loomisele, et lõpetajad ei peaks end mitte Tartu või Tallinna, vaid Eesti psühholoogideks. Seeläbi aitame kaasa terviklikuma erialase tulevikuvisiooni loomisele ning koostööle, mis ka selle realiseerimise tagaks.