EPSÜ-REPSÜ on üritus, mis on suunatud peamiselt psühholoogia esmakursuslastele nii Tallinnast kui ka Tartust, kuid samuti vanemate kursuste üliõpilastele. REPSÜ toimub igal sügisel mõnes Tartu ja Tallinna vahelises linnas ning ürituse põhirõhk on sotsialiseerumisel. Esmakursuslastel avaneb võimalus tutvuda oma eriala esindajatega teisest linnast, ühtlasi kohtuvad nad ka vanemate kursuste psühholoogidega, kelle nõuanded ja kogemused on esmakursuslaste  jaoks väärtuslikuks infoallikaks. Erinevate psühholoogiateemaliste tutvumismängude käigus ja vahel tekivad tihti rebastepoolsed arutelud psühholoogi rolli üle ühiskonnas ning edasiste suunavalikute teemal. Sellega aitab EPSÜ kaasa motivatsiooni tekkimisele tudengite õppe- ja teadustöös ning loodab arendada sügavamat huvi psühholoogia käekäigu vastu, luues esimese kontakti tulevaste kolleegide vahel.