EFPSA ehk EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS’ ASSOCIATIONS on multikultuurne Euroopa psühholoogiatudengite ühendusi siduv ning nende huve kaitsev vabatahtlik organisatsioon. EFPSA asutati 1987. aastal esimesel rahvusvahelisel psühholoogiaüliõpilaste kongressil Portugalis. EFPSAsse kuulub 32 rahvuslikku psühholoogia tudengiühendust üle Euroopa, sealhulgas EPSÜ.

EPSÜ kuulumine EFPSAsse

EPSÜ on olnud EFPSA täisliige 1994. aastast ning suhtleb aktiivselt teiste liikmesriikidega. See on võimaldanud Eesti psühholoogiatudengitel olla veelgi rohkem kursis sellega, mis toimub  psühholoogiamaastikul mujal Euroopas. Tänu Eesti esindatusele EFPSAs on Eesti psühholoogiatudengid saanud osa erinevatest psühholoogiaalastest üritustest, alates European Summer School’ist (nt Horvaatias, Leedus, Lätis, Bulgaarias) kuni Kongressideni (nt Inglismaal, Hispaanias, Rumeenias, Soomes, Rootsis, Norras, Horvaatias, Tšehhis, Hollandis).

Mida EFPSA pakub?

  • Study & Travel Abroad annab infot psühholoogia õppimisvõimalustest Euroopa riikides ja ülevaate psühholoogiaüliõpilastest, kes oleks valmis majutama nende kodulinna külastavaid üliõpilasi.
  • JRP ehk Junior Researcher Programme on 12-kuuline teadusprogramm ESSi (European Summer School) läbinud 36 psühholoogiaüliõpilasele.
  • JEPS ehk Journal of European Psychology Students on teadusajakiri, kus publitseeritakse vaid psühholoogiüliõpilaste teadustöid. Ajakiri annab hea võimaluse proovida kätt artikli publitseerimises ja sellega kaasnevas.
  • TtT ehk Train the Trainers on kaheksapäevaline intensiivne programm, mille vältel jagavad programmi läbinud koolitajad oma teadmisi-oskusi 12 koolitushuvilisele psühholoogiaüliõpilasele.

Kõigest sellest täpsemalt ning paljustki muust, mida EFPSA võimaldab, saab lugeda EFPSA koduleheküljelt:  http://www.efpsa.org.

 

EFPSA täisliikmed on

Austria, Azerbaidžaan, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Kosovo, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi ja Ungari.