Nagu eelmisest postitusest näha oli, siis toimub sel aastal Suvekoolis ka Suur Käraja.

Seekordse Suure Käraja päevakorra:
1. Päevakorra kinnitamine
2. EFPSAs tegevate EPSÜkate tutvustus
EPSÜ esindaja EFPSAs (MR) – Helena Eidast
EFPSA Web Support Coordinator – Mary-Ann Kubre
EFPSA Train the Trainers – Jan Ristimets
EFPSA Junior Researcher Programme – Annika Tamme
jSchoolile järgnev Junior Researcher Programme – Helena Eidast
3. Uus põhikiri
4. Uus kodukord
5. Sulepea valimine
6. Rahapea valimine
7. Revisjonikomisjoni valimine
8. Muud küsimused
Millega juhatus praegu tegeleb/mis on edasised plaanid?

Samuti soovime teavitada kõiki erakorralisest otsusest, mille võtsime vastu seoses liikmelisusega. Praegusel hetkel on EPSÜ liikmelisus tekitanud üsna palju segadust ning ülevaade puudub nii endistel, praegustel kui ka potentsiaalsetel liikmetel. Selle lahendamiseks lõpetame kõigi praeguste liikmetega liikmelisuse 27. augusti südaöösel ning 28ndast augustist on kõigil võimalus (taas)liituda. Nii tekib kõigile ülevaade liikmetest ning Suure Käraja hääletamisel ei teki segadust hääleõiguse osas.

Uus juhatus võttis aasta alguses endale eesmärgiks üle vaatada, korrastada ja kooskõlla viia kaks põhidokumenti: põhikirja ja kodukorra. Meie soov oli muuta dokumendid lihtsateks ja loogilisteks soovitusteks, mis ei oleks ülereglementeeritud ning jätaksid juhatustele ka piisavalt vabadust. Silmapaistvamateks muutusteks võib pidada naasmise Peadega juhatuse (seekord Viispea), revisjonikomisjoni ning liikmemaksu juurde.
Kuna EPSÜ ei koosne ainult juhatusest ning antud dokumendid on teoreetiliseks aluseks terve organisatsiooni toimimisele, siis ootame teid, kallid epsükad, andma oma panus. Enne kui paneme kokku lõplikud variandid, laseme teil kõigil neid lugeda ning jagada oma mõtteid selle osas, mida peate heaks ja mida võiks veel veidi läbi mõelda. Postitusse on lisatud link nii kodukorrale kui põhikirjale, mille esitame (peale kõigi kommentaaride ja soovituste läbi arutamist) hääletusele Suvekoolis toimuval Suurel Kärajal.
Kodukord:
https://docs.google.com/…/1c0mPe3AdP-y1dYzYMcYkemkvU1…/edit…
Põhikiri:
https://docs.google.com/…/1rBKTjFjaMTDBa1TxQvrSmD7BoO…/edit…

Nagu tähelepanelikum osa märkas, siis valitakse Kärajal juhatusse ka kaks uut liiget: Sulepea ja Rahapea. Seega kõik, kes tahaksid liituda meie hakkaja tiimiga on oodatud Kärajal oma kandidatuuri esitama.

Categories: Uncategorized