Ühiskonnateaduste nädala raames toob EPSÜ esmakordselt laiema avalikkuse ette oma üritustesarja “Sillad”.

SILLAD on üritus mille raames saame kokku mõne teise eriala  tudengitega, kuulame arutlusi ühiselt huvipakkuvatel teemadel ning  lahkame jagatud probleeme. Seni on sildu ehitatud psühhiaatrite,      õigusteadlaste ning teoloogidega.

Sel korral ehitatame silla majandusteadlasteni ning räägime majanduse ja psühholoogia ristumispunkti jäävast käitumisökonoomikat. Lihtsustatult on tegemist teadusharuga, mis uurib inimese emotsioonide, sotsiaalsete mõjutegurite ning irratsionaalse käitumise mõju majandusele. Üllatavad uurimistulemused peaksid aga kõikide erialade esindajatele huvi pakkuma ning enda majanduslikke otsuseid kriitilisema pilguga hindama panema.

Psühholoogiat esindab EBSi õppejõud Jaan Ennulo.

Majandusteadust esindab TÜ doktorant Karmen Viikmaa.

Sillaehituse ülevaataja on TÜ psühholoogia doktorant Andero Uusberg.

Üritus toimub 10. oktoobril kell 18.00 Tartu Athena Keskuse pööningusaalis (Küütri 1) ja on kõigile tasuta, lisaks varustab Ühiskonnateaduste nädala toetaja Cafe Truffe kuulajaid lahkelt kohviga.

Rohkem infot Ühiskonnateaduste nädala kohta leiate siit.