Siinkohal meeldetuletus Kevadkooli, EPSÜ iga-aastase suursündmuse asjus. Kevadkool on kahepäevane loengutest, interaktiivsetest tegevustest ja lõbutsemisest koosnev üritus vabamas, looduslähedasemas õhkkonnas ja toimub juuni esimesel poolel (täpsemad andmed avaldatakse lähinädalatel). Adekvaatse programmi koostamiseks ja esinejate leidmiseks püüame, nagu tavaliselt, kontseptuaalse teema panna varakult lukku.

Ootame kuni 29. jaanuarini ettepanekuid üldise teema asjus, muidugi on selle ajani ning ka pärast seda oodatud ideed teemakohaste esinejate ja potentsiaalsete loengute või tegevuste kohta. Seni oleme täheldanud, et toimunud jõulupeo viktoriinis, meili- ja Facebooki grupi vestlustes on mainitud järgnevaid teemasid:

• Praktilised nõuanded kogenud psühhoteraapiate rakendajatelt algajatele psühholoogidele;
• Positiivne psühholoogia, õnnelikkuse uuringud;
• Vägistamine ja suitsiid;
• Seks, partnerivalik;
• Aju;
• Esteetilised elamused ja psühholoogia;
• Eetika piirid;
• Pere (laps ja perekonfliktid, peresisene suhtlus, pere ja ühiskond, psüühikahäiretega isik ja perekond)
• Teadusliku teadmise teema

Viimane neist on seni pälvinud enim EPSÜ suhtluskanalites avalikult väljendatud tähelepanu ja poolehoidu. Selle alla kuuluksid kontseptuaalselt teadusliku tõe võimalikkus, teaduseetika, meetodite valiidsus, tulemuste esitamine, teaduspsühholoogia viimase aja saavutused, võimalikud suundumused metoodika osas jm. Plussidena võib välja tuua teema aktuaalsust, haaravust ja silmnähtavat seotust paljude teiste teemadega, mida on välja pakutud ning millest kõiki siinkohal lühiduse mõttes taas välja ei toodud.

Isiklike Kevadkooli puutuvate ideede olemasolul palume valida endale sobiv suhtluskanal ja selle kaudu mõtteid jagada.

Teie EPSÜ juhatus!

Categories: Kevadkool

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder