Millega sa EPSÜ-s peamiselt tegelesid? Mis olid su ülesanded?

Mina olen veel natuke aega EPSÜs turundusjuht enne kui mandaat üle antakse. Ülesannete hulka kuulub sotsiaalmeedia haldamine, ürituste turundamine ja kajastamine ning visuaalide loomine. Meil on ka oma turundusgrupp aktiivsete liikmetega, kes aitasid igas ülesandes kaasa, näiteks mõtlesime koos teemasid, mille eest EPSÜ oma väärtustest lähtuvalt seisab ning kuidas neid oma kanalites kajastada.

Miks peaks/ei peaks EPSÜ juhatusse kandideerima?

Kindlasti peaks EPSÜ juhatusse kandideerima, sest see kogemus, mille sa saad oma valdkonnas aktiivselt tegutsedes on hinnaline.
Turundusjuhi kohal saad end täiendada läbi koolituste ja praktilise kogemuse näiteks visuaalide loomises, kommunikatsioonis ja muidugi turunduses üleüldiselt.
Sinu võrgustik laieneb nii organisatsioonisiseselt kui ka teiste organisatsioonide esindajatega.
Sul on võimalus suunata psühhotudengite ülikoolivälist arengut ning saad platvormi kaasa rääkimiseks südamelähedasest teemadest.
Need kõik teemad olid ka põhjused miks juhatusse astusin. Saan julgelt öelda, et need mõtted ja soovid said üle ootuste hästi saavutatud.

Milline on kõige meeldejäävam seik juhatuse tööst?

Kõige meeldejäävam seik oli tõenäoliselt juhatuse korraldatud Sügiskool. Mõni töötuba tõi pisarad silma, mõni pakkus erialast arengut ning õhtune hea peomeeleolu lähendas meid juhatusena ja ka liikmetega. Meenutame juhatusega Sügiskooli meeleolukaid hetki siiani.
Üldiselt kõige suurem väärtus, mis ma juhatuses tegutsedes sain, on uued sõbrad.

Suurim õppetund

Suurim õppetund on see, et kuigi ma olen noor ja “vihane” ning tunnen, nagu võiks maailma oma energiaga vallutada, väsin ka mina ära. Tuleb osata öelda ei, kui on vaja teha kodutöid ja delegeerida vastutust edasi kellegi teisele. Juhatuse töö on siiski tiimitöö ning on okei ka sinu positsiooni ametijuhendis olevaid ülesandeid teistele edasi delegeerida.