Hei EPSÜkas!

Tunned huvi välissuhete ja rahvusvahelises keskkonnas töötamise vastu? Kui inimestega suhtlemine, väike turundamistöö ja suures meeskonnas töötamine kõlavad huvitavalt, siis Member Representative’i (MR’i) ametikoht EFPSAs (European Federation of Psychology Students’ Association) on sulle!

Kes on Member Representative (MR)?

MR ehk Liikmesorganisatsiooni esindaja on EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Association) ametnik, kes esindadab EPSÜt Euroopas ja EFPSAt Eestis.
MRi valib EPSÜ juhatus ametisse üheks aastaks.

MR arendab töö käigus oma suhtlust, turundusteadmisi, kriitilist mõtlemist, avalikku kõnelemist ja tiimitööd. Töö eeldab ka vähemalt B2 suhtlustasandil inglise keelt. Ametikoht sobib nii õppurile kui ka tööl käijale, sest valdav osa tööst toimub meili – või Skype’i – vahendusel.

Mida teeb MR?

MR on EPSÜ ametlik esindaja EFPSAs, st ta annab edasi EPSÜ hääle General Assemblyl (ametlikel koosolekutel) EFPSA kongressil kevadel ning Joint EBMR’il (EFPSA poolaasta koosolekul) sügisel ja e-hääletustel.

MR osaleb ka igakuistel MR’ide Skype’i koosolekutel. Samuti on ta ühendav lüli EFPSA ja EPSÜ vahel, edastades mõlemalt poolt asjakohast informatsiooni.

Lisaks jagab MR EFPSAst tulevat infot aasta jooksul toimuvate ürituste ja projektide kohta.
– EFPSA Congress (Aasta suursündmus, mis sisaldab endas kursusi, töötubasi, koosolekuid, loenguid, tutvumist teiste psühholoogidega ja kohaliku kultuuriga)
– EFPSA Day (EFPSAt ja selle võimalusi reklaamiv õhtu, mille viib läbi MR või tema abistajad Eestis)
– TtT (Koolitajate algkursus psühholoogiatudengitele)

-Jpt (vt lisaks www.efpsa.org või www.facebook.com/EFPSA)

 

Tekkis sul küsimusi? Jäi miski segaseks? Meie praegune MR Martin Koldits (estonia@efpsa.org) ja EPSÜ juhatus (epsy.org@gmail.com) on alati valmis Sind aitama ja küsimustele vastama! J

Kandideerimine

Kandideerimiseks ootame Sult motivatsioonikirja (kuni 2 A4), milles kirjeldad kindlasti 1) kas sul on eelnev kogemus vabatahtlikuna töötamises (kui jah, kellena ja kus), 2) mis motiveeris Sind kandideerima, 3) millised MR’ile sobivad oskused-omadused just sul olemas on. J

Kandideerimine on avatud kuni 24.veebruar kl 23.59. Ootame motivatsioonikirjasid emailile epsy.org@gmail.com.