Tere jälle, EPSÜkas!

Kui sind paeluvad välissuhted ja väike turundamistöö, ning suures rahvusvahelises meeskonnas töötamine kõlab huvitavalt, siis Vice Member Representative’i (MRi) ametikoht EFPSAs (European Federation of Psychology Students’ Association) on sulle!

Kes on Vice Member Representative (Vice MR)?

Vice MR ehk Liikmesorganisatsiooni ase-esindaja on EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Association) mitteametlik liige, kes esindadab EPSÜt Euroopas ja EFPSAt Eestis ning teeb tihedalt koostööd Eesti Member Representative’iga (MR).
Vice MRi valib EPSÜ juhatus ametisse üheks aastaks.

Vice MR arendab töö käigus oma suhtlust, turundusteadmisi, kriitilist mõtlemist, avalikku kõnelemist ja tiimitööd. Töö eeldab ka vähemalt B2 suhtlustasandil inglise keelt. Ametikoht sobib nii õppurile kui ka tööl käijale, sest valdav osa tööst toimub meili – või Skype’i – vahendusel.

Mida teeb Vice MR?

Vice MR on EPSÜ mitteametlik esindaja EFPSAs. Kui MR annab edasi EPSÜ hääle General Assemblyl (ametlikel koosolekutel) EFPSA kongressil kevadel ning Joint EBMR’il (EFPSA poolaasta koosolekul) sügisel ja e-hääletustel, siis osaleb Vice MR häälte arutamisel koos MRi ja EPSÜ juhatusega.

Vice MRil on võimalus osaleda ka igakuistel MR’ide Skype’i koosolekutel. Samuti on ta ühendav lüli EFPSA ja EPSÜ vahel, edastades mõlemalt poolt asjakohast informatsiooni. Lisaks on Vice MR abiks MRile ning on valmis vajadusel teda koosolekutel asendama.

Lisaks jagab Vice MR EFPSAst tulevat infot aasta jooksul toimuvate ürituste ja projektide kohta.
– EFPSA Congress (Aasta suursündmus, mis sisaldab endas kursusi, töötubasi, koosolekuid, loenguid, tutvumist teiste psühholoogidega ja kohaliku kultuuriga)
– EFPSA Day (EFPSAt ja selle võimalusi reklaamiv õhtu, mille viib läbi MR või tema abistajad Eestis)
– TtT (Koolitajate algkursus psühholoogiatudengitele)

-Jpt (vt lisaks  või www.facebook.com/EFPSA)

 

Tekkis sul küsimusi? Jäi miski segaseks? Meie praegune MR Martin Koldits (estonia@efpsa.org) ja EPSÜ juhatus (epsy.org@gmail.com) on alati valmis Sind aitama ja küsimustele vastama!

Kandideerimine

Kandideerimiseks ootame Sult motivatsioonikirja (kuni 2 A4), milles kirjeldad kindlasti 1) kas sul on eelnev kogemus vabatahtlikuna töötamises (kui jah, kellena ja kus), 2) mis motiveeris Sind kandideerima, 3) millised Vice MR’ile sobivad oskused-omadused just sul olemas on.

Kandideerimine on avatud kuni 14.märts kl 23.59. Ootame motivatsioonikirjasid emailile epsy.org@gmail.com. Tegutse kiirelt, sest seekord on konkurss avatud vaid nädalaks!

Categories: EFPSA