Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse visioon:
5 aasta pärast teab iga Eesti inimene, mis on psühholoogia.

Selleks, et olla sellise olulise sõnumi levitamisel ise võimalikult efektiivsed, võtsime selle aasta fookuseks organisatsiooni sisemise tugevdamise. Lõime pilootprojektina meeskonnalise jaotuse ning alustasime liikmeintervjuude ja peagi ka liikmete koolitamisega.

EPSÜ Murul

 

Foto autor on Mariann Mölder.

Lisaks pöörame varasemast suuremat rõhku nii erialasele kui erialavälisele koostööle. Näiteks kuulume OLE ROHKEM programmi, mille eesmärgiks on Tartusse aktiivse tudengkonna loomine. EPSÜ saab olla rohkem läbi praktiliste koolituste, arenguvajaduste kaardistamise ning konsultatsiooni teiste väga hästi toimivate tudengiorganisatsioonide poolt.

Olles tugevamad, soovime läbi koostöö ning avalikkuse teavitamise leevendada mitmeid ühiskondlikke probleeme. Üks neist on asjaolu, et praegusel hetkel puudub seadusandlikul tasemel säte, mis reglementeeriks enese psühholoogiks nimetamist – seda võib sisuliselt teha igaüks.

Kui oled meiega koostööst huvitatud, kirjuta kindlasti: sulepea.epsy@gmail.com .

 

Categories: EPSÜ