Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus toetab Sotsiaalministeeriumi poolset alkoholi- ja reklaamiseaduse reformi eelnõud, eesmärgiga vähendada alkoholi tarbimist alaealiste ja noorte hulgas. Ideaalses maailmas ei tohiks sellist probleemi üleüldse tõusetuda, tulenevalt sellest, et alaealistel on alkoholi tarbimine keelatud, aga me ei ela ideaalmaailmas ja seetõttu oleme sunnitud veel suuremaid piiranguid seadma ning karmimaid sanktsioone kehtestama, kuna senised piirangud ei tööta. Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus tunneb eeskätt muret eesti elanike vaimse tervise pärast. Paljudes teaduslikes uurimustöödes on leitud, et alkoholi tarbimine ja eriti liigtarbimine on positiivses korrelatsioonis vaimse tervise probleemidega. Vaimse tervise probleemid omakorda vähendavad inimeste võimekust töö ja õppimisega hakkama saada ning eluga rahulolu on madalam. Samuti on selge, mida nooremas eas hakatakse alkoholi tarbima, seda suurema tõenäosusega jõutakse liigtarbimiseni.

 

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ettepanekud:

1. Keelata alkoholireklaam ka internetis.

2. Piirata alkoholimüügi õigust ning töötada välja müügilitsentside süsteem, vähendades

seeläbi alkoholi kättesaadavust.

3. Keelustada alkoholi tootva ettevõtte reklaamimine mittealkohoolsete toodete kaudu (näide).

 

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus näitab siinkohal eeskuju sellega, et ei paku oma üritustel alkoholi ja kutsub teisi organisatsioone üles sarnast praktikat järgima. Samuti oleme organisatsioonina otsustanud alkoholitootjatega sponsorluslepinguid mitte sõlmida. Tegeleme ka teadustööde tutvustamise ja populariseerimisega, mis käsitlevad vaimse tervise kahjustumist alkoholi tarvitamise tagajärjel. Läbi erinevate tegevuste tegeleme ka teavitustööga noorte hulgas.

Categories: Uncategorized