Kas tunned puudust rahvusvahelisest kogemusest? Kas soovid oma eriala raames midagi ära teha ka väljaspool akadeemilist ringi ning anda oma panuse Eesti psühholoogiatudengite ühendamisse Euroopaga? Kas tahad rohkem reisida, luua uusi tutvusi ja unustamatuid mälestusi?

Kui jah – siis see on just Sinu võimalus, sest EPSÜ otsib uut esindajat Euroopa Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduste Föderatsiooni (EFPSA) ridadesse.

Konkursi kuulutame välja kahele positsioonile: EFPSA Member Representative´i (MR) ja tema parema käe vice-MR´i kohale. Kandideerida võib ka vaid ühele positsioonile (eelistuse palume märkida motivatsioonikirjas). MR saab automaatselt koha ka EPSÜ juhatuses (Europea EPSÜ 7-peas).

EFPSA MR´i roll on esindada EPSÜ´t ehk Eesti psühholoogiatudengeid Euroopas (EFPSA´s) ning vastukaaluks hoida Eesti psühholoogiatudengeid kursis Euroopas toimuvaga. Aasta jooksul on kaks olulisemat välisüritust, kus MR peaks osalema. Neist esimene – EFPSA Kongress – toimub aprillis 2014 Rumeenias. Teine üritus on tavaliselt oktoobris ning kestab samuti umbes nädala. Muud ülesanded saab MR täidetud enamasti kodumaal viibides.

Kandidaadilt ootame 22. jaanuariks 2014 CV-d ja motivatsioonikirja aadressile sulepea.epsy@gmail.com. Samuti peaksid kandidaadid end selleks ajaks EFPSA Kongressile registreerima.

Praegune EFPSA esindaja Agne Põlder sooviks jagada:
„EPSÜ esindajaks olemine EFPSA´s andis mulle suurepärase võimaluse ühendada mitmed kauaaegsed isiklikud eesmärgid: olla erialaselt aktiivne nii rahvusvahelisel kui ka Eesti tasemel, olla parimalt kursis psühholoogiamaastikul toimuvaga, anda oma panus psühholoogia arengusse ka väljaspool akadeemilise õppetöö konteksti ning lisaks avardada oma maailmapilti erinevate kultuuri-, keele- ja reisikogemuste toel.“

Teemakohaste küsimustega võib samuti julgelt just tema poole pöörduda (agne.p6lder@gmail.com).

Talviste tervitustega,

Sinu EPSÜ