7. märtsil 2014 külastas EPSÜ Tartu Vanglat. Kõigepealt tutvusime väikese ringkäigu raames vangla eluolu ja igapäevaga. Seejärel uurisime juba täpsemalt vangla sotsiaalosakonna tööd kinnipeetavate rehabiliteerimisel ning saime aimu psühholoogi töö eripärast vanglakontekstis kahe Tartu Vangla psühholoogi silmade läbi. Üritusel osales 22 huvilist nii Tartu kui ka Tallinna psühholoogiaringkondadest. Võluvalt suure huvi tõttu on võimalik, et peagi antakse sel korral väljajäänutele lisavõimalus vanglaeluga tutvumiseks.

Aitäh kõigile osalejatele ja kõnelejatele!
Sinu EPSÜ