Järgnev informatsioon on psühholoogiatudengitele aasta üks tähtsamaid…

Mis nimelt? 25. EFPSA Kongress: „Follow your dreams. Make life happen.“   Ehk European Federation of Psychology Students’ Association’i (www.efpsa.org) poolt korraldatud iga-aastane suurejooneline kongress, kuhu tulevad kokku psühholoogiatudengid ligemale 30 eri Euroopa riigist! See on nädal täis teemakohaseid psühholoogiaalaseid interaktiivseid loenguid, seminare ja workshop’e, mida viivad läbi erinevad professorid Read more…

EPSÜ Infotunnid

EPSÜ Infotunnid Mis loom EPSÜ on? Mis ja kuidas saab EPSÜs teha? Kas välismaale ka saab? Kuidas saada liikmeks? Tule ise ja võta oma sõber kaasa ning saad teada! TLÜs: 26. veebruar kl 14.15 ja 16.45 ruum: K-318 TÜs: 27. veebruar kl 18.00 ruum: 332 (Tiigis) Lisainfo Kuuspealt!