Klassiekskursioon

Järgnev võib jääda arusaamatuks, kuid samuti võib tunduda väga arusaadav ja selge.
Oleneb, kes Sa oled. See on headusega kirjutatud.

ESIMENE KLASSIEKSKURSIOON ÜLIKOOLIS
Po …