4. novembri õhtul kohtus EPSÜ esindus nö teiste kaasvõitlejatega Tartu Tudengiorganisatsioonide Aastapeol. Õhtut juhtis Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse juht Martin Noorkõiv, oma noorpõlvemälestusi jagas tudengeile poliitik Indrek Tarand ning osalejaid oli mitmekümneist erinevaist tegutsevast tudengiorganisatsioonist. 

 

Ürituse põhirõhk oli koostöö arendamisel ning tegutsevaisse noortesse motivatsiooni süstimisel. Iga organisatsiooni esindusliikmed olid laudadesse jaotatud nõnda, et oma ühenduse liikmetega koos ei istuks ning seega tuli jagada oma gruppi mõtteid ja kasutada võimalust luua ühiseid plaane tulevikuks teiste organisatsioonidega, olgu see siis koos puude istutamine või ühise projekti algatamine millegi suurema jaoks. Kõik osalenud jäid üritusega väga rahule ning on lootust et too üle paarikümne aasta taaskorraldatud üritus veel võib korduda. “Tuleb jääda vihaseks ja radikaalseks,” julgustas Tarand publikumi oma ideid tõeks viima. EPSÜ poolt suured tänusõnad ürituse korraldajaile saadud motivatsioonikoguse eest!

Categories: Uncategorized